DMCR NEWS

"รองนายก ประวิตร" รับฟังสรุปงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

  • 2 พ.ย. 2563
  • 2,393
"รองนายก ประวิตร" รับฟังสรุปงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

           วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังสรุปงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.​ทส.)  และ ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. และผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต จำนวนกว่า 100 คน ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวง ทส. ได้รายงานสรุปสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามัน ในการนี้ ประธานได้สั่งการให้เร่งรัดดำเนินการในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลภายหลังวิกฤตโควิด 19 และในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องให้บรรเทาปัญหา สร้างความผาสุกให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเร็วต่อไป

 

 

ภาพ/เนื้อหาข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง