DMCR NEWS

พลเอกประวิตร เปิดโครงการเก็บขยะชายหาดและปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ

  • 2 พ.ย. 2563
  • 1,751
พลเอกประวิตร เปิดโครงการเก็บขยะชายหาดและปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ

            วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเก็บขยะชายหาดและปล่อยเต่าทะเล คืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวรายงาน ในการนี้ ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 600 คน โอกาสนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด ทช. เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต 
             จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ได้ปลูกต้นจิกทะเล และปล่อยเต่าตนุ จำนวน 9 ตัว ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ รวมถึงร่วมเก็บขยะชายหาด บริเวณชายหาดในยาง เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการจัดการขยะและช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาขยะ และร่วมกันดูแล รักษา ฟื้นฟูและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบไป

ภาพ/เนื้อหาข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง