DMCR NEWS

ทช. จับมือ สถาบัน พอช. และภาคประชาสังคม MOU พัฒนาคุณภาพชีวิต ต้นแบบนำร่องในพื้นที่กรม

  • 7 พ.ย. 2563
  • 1,710
ทช. จับมือ สถาบัน พอช. และภาคประชาสังคม MOU พัฒนาคุณภาพชีวิต ต้นแบบนำร่องในพื้นที่กรม

          เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) และนายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พร้อมด้วยผู้แทนมูลนิธิชุมชนไท ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมเป็นธรรม ชุมชนสระต้นโพธิ์ ชุมชนเลเกาะเหลา ชุมชนเลโต๊ะบาหลิว ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมความเข้มแข็งชุมชนต้นแบบนำร่องในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นสักขีพยาน ทั้งนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
          สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนต้นแบบนำร่องในพื้นที่ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งชุมชนต้นแบบนำร่อง พร้อมทั้งร่วมกัน ป้องกัน ดูแลรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง