DMCR NEWS

ทช. จับมือกับ WCS MOU พัฒนาโครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล

  • 5 พ.ย. 2563
  • 1,839
ทช. จับมือกับ WCS MOU พัฒนาโครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล

        วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) และดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล หรือ SMART Marine Patrol ในการนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรม ทช. และนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี กรม ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
        สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงเป็นการยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล หรือ SMART Marine Patrol โดยเริ่มในพื้นที่นำร่องในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต พังงา และตรัง ให้เข้มแข็งและมีศักยภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง