DMCR NEWS

ทช.ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558

  • 9 เม.ย. 2558
  • 659
ทช.ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558

          นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6/2558 และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เร่งรัดผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2557-31 มีนาคม 2558) โดยมีข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง