DMCR NEWS

อธิบดี ทช. มอบของขวัญปีใหม่ จากใจ ทส. แจกกล้าไม้ป่าชายเลนฟรี

  • 31 ธ.ค. 2563
  • 1,366
อธิบดี ทช. มอบของขวัญปีใหม่ จากใจ ทส. แจกกล้าไม้ป่าชายเลนฟรี

         วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล​ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายปรีชา วนชุติกุล ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือ​ข่าย และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมกล้าไม้ป่าชายเลน เพื่อ “ แจกจ่ายกล้าไม้ป่าชายเลนฟรี 1 ล้านกล้า มอบเป็นของขวัญปีใหม่จากใจ ทส.ให้กับประชาชน “ ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้นายธวัชชัย หนูวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 พร้อมด้วย นายจิรยุทธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ร่วมแจกกล้าไม้ป่าชายเลนให้กับกำนัน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดชุมพร และตัวแทนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 65 คน แจกกล้าไม้จำนวน 810 ต้น อีกทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและอำนวยความสะดวกการแจกจ่ายกล้าไม้ป่าชายเลนฟรีมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ประชาชนโดยทั่วกัน

ภาพ/ข่าวโดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง