DMCR NEWS

บิ๊ก ทช. เยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ พื้นที่ จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี

  • 31 ธ.ค. 2563
  • 1,371
บิ๊ก ทช. เยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ พื้นที่ จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี

         วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล​ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายปรีชา วนชุติกุล ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือ​ข่าย และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับและนำตรวจพื้นที่บริเวณศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 ริมถนนเพชรเกษม อำเภอปะทิว ศูนย์ฯหาดทรายรี ศูนย์ปากน้ำชุมพรอำเภอเมือง จังหวัด ชุมพรและศูนย์ฯหาดแหลมโพธิ์ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
          โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์​ชายหาดปลอดบุหรี่ ตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ สถานที่ อุปกรณ์เครื่องช่วยผู้ประสบภัย เสื้อชูชีพ ยานพาหนะเรือยนต์ อีกทั้งได้มอบเครื่องดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกลุ่มบริษัท ทีซีซี ไพรเวท คอมปานี และเครื่องดื่มคาราบาวแดง จากคุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกลุ่มบริษัท คาราบาวกรุ๊ป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ ทั้ง 5 จุดดังกล่าว  อีกทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังป้องกันตัวเอง และให้ถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัส โคโรนา 2019(COVID -19) อย่างเคร่งครัด

 

ภาพ/ข่าวโดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง