DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ลงพื้นที่ตรัง-กระบี่ แจกกล้าไม้ป่าชายเลนเป็นของขวัญปีใหม่ 64

  • 1 ม.ค. 2564
  • 2,147
อธิบดี ทช. ลงพื้นที่ตรัง-กระบี่ แจกกล้าไม้ป่าชายเลนเป็นของขวัญปีใหม่ 64

          วันที่ 1 มกราคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล​ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายปรีชา วนชุติกุล ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือ​ข่าย ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ ตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมกล้าไม้ป่าชายเลน เพื่อ “ แจกจ่ายกล้าไม้ป่าชายเลนฟรี 1 ล้านกล้า มอบเป็นของขวัญปีใหม่จากใจ ทส.ให้กับประชาชน “ ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้ได้ร่วมกับนายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 และนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมแจกกล้าไม้ป่าชายเลนให้กับกำนัน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด และตัวแทนประชาชนในพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ณ บริเวณศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20 จำนวน 72 คน แจกกล้าไม้จำนวน 950 กล้า และบริเวณศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ จำนวน 90 คน แจกกล้าไม้ป่าชายเลนจำนวน  1,500 กล้า ทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและอำนวยความสะดวกการแจกจ่ายกล้าไม้ป่าชายเลนฟรี มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ประชาชนโดยทั่วกัน

ภาพ/ข่าวโดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง