DMCR NEWS

อธิบดีกรมทะเล ลงพื้นที่ พังงา-ภูเก็ต เยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พร้อมแจกกล้าไม้ฟรีช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

  • 2 ม.ค. 2564
  • 433
อธิบดีกรมทะเล ลงพื้นที่ พังงา-ภูเก็ต เยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พร้อมแจกกล้าไม้ฟรีช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

         วันที่ 2 มกราคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล​ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรม ทช. นายปรีชา วนชุติกุล ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือ​ข่าย และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 พร้อมทั้งอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับและนำตรวจพื้นที่บริเวณศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ป่าในเมืองจังหวัดพังงา อ.เมือง ศูนย์ฯ ท่าเรือสุรกุล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา และศูนย์ฯ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแหลมพันวา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
          ในการนี้ได้มอบกล้าไม้ป่าชายเลนฟรีให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและประชาชนในพื้นที่จำนวน 63 คน แจกกล้าไม้ 1,600 ต้น ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 พร้อมกับมอบเครื่องดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกลุ่มบริษัท ทีซีซี ไพรเวท คอมปานี และเครื่องดื่มคาราบาวแดง จากคุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกลุ่มบริษัท คาราบาวกรุ๊ป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ ทั้ง 5 แห่ง

  

ภาพ/ข่าวโดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง