DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาป่าชายเลนในเมืองเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 19 ม.ค. 2564
  • 62

ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศเชิญชวน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง