DMCR NEWS

ทช.จัดประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทช.

  • 24 เม.ย. 2558
  • 698
ทช.จัดประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทช.

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นายวุฒิชัย เจนการ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2558 เพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณาตรวจสอบ โดยใช้ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายงานที่ต้องดำเนินการในปี 2558 โดยมีผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง