DMCR NEWS

ทช. ต้อนรับ ผู้แทนกองทัพเรือ หารือแนวทางการบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

  • 4 ก.พ. 2564
  • 1,623
ทช. ต้อนรับ ผู้แทนกองทัพเรือ หารือแนวทางการบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

         วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลร่วมกัน โดยมีพลเรือตรี วิฉณุ ถูปาอ่าง ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช. ทั้งนี้ ได้มีการหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในพื้นที่เขตปลอดภัยทางทหารที่จะได้มีการประกาศในระยะแรก จำนวน 13 แห่ง เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของประเทศกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนสืบไป

 

 

ภาพ/ข่าวโดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง