DMCR NEWS

รองฯวุฒิชัย เป็นประธานพร้อมกับบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร

  • 28 เม.ย. 2558
  • 858
รองฯวุฒิชัย เป็นประธานพร้อมกับบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร

               เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายวุฒิชัย เจนการ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานพร้อมกับให้บรรยาย ในการนี้ได้มีคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนกว่า 50 คน ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง