DMCR NEWS

ทช.ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

  • 1 พ.ค. 2558
  • 1,734
ทช.ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

               เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.) พร้อมด้วยนายธนา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายอุกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้แทนสำนักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง