DMCR NEWS

บันทึกเทปสัมภาษณ์ พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

  • 1 พ.ค. 2558
  • 1,056
บันทึกเทปสัมภาษณ์ พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

               เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นายวุฒิชัย เจนการ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้บันทึกเทป "รายการอาร์ดคอข่าว" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ประเด็นที่สัมภาษณ์ คือเรื่อง "พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกที่นำหลักการบูรณาการและบริหารจัดการ มาใช้ในการอนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป ก่อนออกอากาศจริงในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.15 น. ณ. ห้องส่ง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) กรุงเทพฯ

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง