DMCR NEWS

รมว.ทส. ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง ยุติปัญหายืดเยื้อกว่า 30 ปี

  • 25 ก.พ. 2564
  • 1,187
รมว.ทส. ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง ยุติปัญหายืดเยื้อกว่า 30 ปี

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ คทช. พร้อมมอบนโยบายและเเนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. และนางศุกร์ศิริ  บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. ผู้นำชุมชน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 
           การแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนองที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องมากว่า 30 ปี โดยกรมทช. ได้กำหนดแผนจัดที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดระนองใน 5 อำเภอ 52 ชุมชน เนื้อที่ 1,114 ไร่ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านกว่า 1,835 ครัวเรือน 5,909 คน โดยปัจจุบันออกใบอนุญาตแล้ว 8 ชุมชน เนื้อที่ 105 ไร่ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรแล้ว 457 ครัวเรือน 1,566 คน สำหรับการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชุมชนเมืองระนองกว่า 900 ครัวเรือน ปัจจุบันกรม ทช. ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้รับอนุญาตเดิมจำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 484 ไร่ เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามระเบียบและกฏหมายต่อไป

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง