DMCR NEWS

วราวุธ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่ จ.ระนอง

  • 25 ก.พ. 2564
  • 1,189
วราวุธ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่ จ.ระนอง

         วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 จ.ระนอง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน และความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จังหวัดระนอง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ร่วมให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ รมว.ทส. ได้มอบนโยบายการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน จ.ระนอง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง