DMCR NEWS

ทช. ให้ความรู้ปลูกป่าชายเลนคืนความสมบูรณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 10 มี.ค. 2564
  • 153
ทช. ให้ความรู้ปลูกป่าชายเลนคืนความสมบูรณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดปัตตานี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ร่วมกับโรงเรียนบ้านปาเระ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ณ สะพานท่าเสด็จ หมู่ที่ 2 ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อปลูกฝังนิสัยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกต้นโกงกางอย่างถูกต้องได้เจริญเติบโต เป็นป่าในอนาคตต่อไป และได้สนับสนุนพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ชนิดต้นโกงกางใบใหญ่และโกงกางใบเล็ก จำนวน 70 ต้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับระบบนิเวศป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้ง สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ใส่ใจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่สืบไป

ข้อมูลจาก: สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง