DMCR NEWS

สทช.2 แจงกรณีอนุญาตสร้างท่าเทียบเรือ ไม่กระทบแหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการัง

  • 17 มี.ค. 2564
  • 128
สทช.2 แจงกรณีอนุญาตสร้างท่าเทียบเรือ ไม่กระทบแหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการัง

          วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (สทช.2) พร้อมผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม อาทิ เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองพัทยา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัยการจังหวัดชลบุรี สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดชลบุรี และตัวแทน ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดชลบุรี จำนวน 30 คน ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำประเภทท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 60 ตันกรอส และลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  โดยทาง สทช.2 ได้มีการขอให้ทางผู้ดำเนินการทำหนังสือขอความเห็นขอบในเรื่องของขั้นต่อนวิธีการ พร้อมจุดพิกัดในการวางไปยัง สทช.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้มีการร้องเรียนตามมาภายหลัง ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพื้นที่ไม่พบมีทรัพยากรหญ้าทะเลและปะการังในบริเวณใกล้เคียงกับการก่อสร้างท่าเทียบเรือ สทช.2 จึงไม่ขัดข้องแต่อย่างใด

 

 

 

ข้อมูลจาก: สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง