DMCR NEWS

ทช.จัดประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ

  • 7 พ.ค. 2558
  • 1,091
ทช.จัดประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ

               เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง (กบช.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง ครั้งที่ 12 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การลดผลกระทบจาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น โดยมีนายสมบัติ ภู่วชิรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง