DMCR NEWS

ทช.ทำพิธีวางกระดูกงูเรือส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

  • 8 พ.ค. 2558
  • 1,603
ทช.ทำพิธีวางกระดูกงูเรือส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

                เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานร่วมกับนายวิรัตน์ ชนะสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ทำพิธีวางกระดูกงูเรือส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลำใหม่ของกรมฯ ณ อู่ต่อเรือบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด จังหวัดสมุทรปราการโดยเรือดังกล่าวจะใช้ในการปฏิบัติภารกิจกรมฯในเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชุมชนที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลทั่วอ่าวไทย ทั้งนี้ภายในเรือยังมีอุปกรณ์ที่สามารถปฏิบัติภารกิจในสภาพความแรงของคลื่นในทะเลระดับ Sea State 2 ซึ่งมีขนาดความยาวตลอดลำเรือ 80 ฟุต กว้าง 28 ฟุต กินน้ำลึก 6 ฟุต ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 25 นอต เมื่อดำเนินการสร้างแล้วเสร็จเรือดังกล่าวจะเข้าประจำการในท้องทะเลอ่าวไทยต่อไป

         

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง