DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ “สู่ปีที่ 30 ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

  • 5 เม.ย. 2564
  • 416
กรมทะเล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ “สู่ปีที่ 30 ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

          วันที่ 5 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ (ตรงกับวันที่ 4 เมษายนของทุกปี) ครบรอบปีที่ 29 สู่ปีที่ 30 ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง ทส. และ Video Conference ไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 พร้อมกันทั่วประเทศ 
          รมว. ทส. ได้กล่าวถึงหัวใจสำคัญการทำงานของกรมควบคุมมลพิษ จากนี้ไปต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษ ทั้งปัญหาขยะ ปัญหาคุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ รวมถึงการทำงานต้องมีความอดทน มีวินัย ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมาย คือ การมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชน ดังคำปฏิญาณตนผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม “น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดมลพิษ”

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง