DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินงานบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ ๒-๖ ปี (จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑)(รับฟังวิจารณ์)

  • 8 เม.ย. 2564
  • 82

 

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 เมษายน 2564

สามารถสอบถาม - ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์  038 -020070

อีเมล https://dmcr.go.th/

ดาวน์โหลด

TOR 1004.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.57 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
TOR 1005 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
TOR 1038 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
TOR 1275 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
ประกาศกรม.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
ราคากลาง 1004.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
ราคากลาง 1005 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
ราคากลาง 1038 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
ราคากลาง1275 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.57 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง