DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ ๒ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 9 เม.ย. 2564
  • 43

ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงิน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
ประกาศกรม.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง