DMCR NEWS

"รอง อทช." ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • 12 เม.ย. 2564
  • 720
"รอง อทช." ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ศูนย์ฯ ที่ 3 บริเวณหาดแหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ และเตรียมพร้อมอุปกรณ์รถยนต์ เรือยนต์ และเสื้อชูชีพ พร้อมด้วยหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานประกอบด้วย อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลสุราษฎร์ธานีตำรวจ สภ.ไชยา เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลพุมเรียง อพปร. ในโอกาสนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์และแนะนำนักท่องเที่ยวให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID  – 19) พร้อมอำนวยความสะดวกบริการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม ทั้งนี้ สถานการณ์โดยรวมของศูนย์อำนวยความสะดวกฯ มีนักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวันขณะที่ตรวจสถานการณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง