DMCR NEWS

รอง อทช. ตรวจเยี่ยมศูนย์รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

  • 14 เม.ย. 2564
  • 677
รอง อทช. ตรวจเยี่ยมศูนย์รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

          วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายปรีชา วนชุติกุล ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 บริเวณศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ อีกทั้งได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมอุปกรณ์รถยนต์ เรือยนต์ และเสื้อชูชีพไว้ให้พร้อม 
          โอกาสนี้ ได้ประชาสัมพันธ์และแนะนำนักท่องเที่ยวให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมอำนวยความสะดวกบริการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ หมั่นล้างมือบ่อยๆ อย่าลืมเว้นระยะห่าง และขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันระมัดระวังในการป้องกันตนเองและป้องกันผู้อื่นด้วย ทั้งนี้ สถานการณ์โดยรวมของศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ขณะที่ตรวจสถานการณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง