DMCR NEWS

วราวุธ นำทีมทส.รำลึก 5 ปี "บรรหาร" จากไป พร้อมเดินหน้าสานต่ออุดมการณ์เพื่อประเทศชาติ

  • 23 เม.ย. 2564
  • 1,157
วราวุธ นำทีมทส.รำลึก 5 ปี "บรรหาร" จากไป พร้อมเดินหน้าสานต่ออุดมการณ์เพื่อประเทศชาติ

           วันที่ 23 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีสักการะ วางพวงดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี การถึงแก่อนิจกรรม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ จ.สุพรรณบุรี และคณะผู้บริหารกระทรวง ทส. เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณอนุสาวรีย์บรรหาร ศิลปอาชา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
           นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี เกิดเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2475 ที่ จ.สุพรรณบุรี เข้าสู่วงการเมืองโดยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516 และเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2538 ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยพรรคชาติไทยเป็นพรรคที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด ทำให้นายบรรหารได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ของประเทศไทย โดยที่ผ่านมานายบรรหาร มีความตั้งใจในการอุทิศเวลา อุทิศตัว เพื่อทำงานให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง เป็นนักบริหารที่รับฟังข้อเสนอแนะ ทั้งจากบุคคลรอบข้างและทีมนักวิชาการ พร้อมทั้งได้สร้างสีสันให้กับการเมืองไทยเป็นอย่างมาก ผ่านการเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวง
มีผลงานมากมาย โดยเฉพาะการริเริ่มการปฏิรูปการเมืองโดยให้มีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุด อีกทั้งได้จัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รับมือเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2538 ซึ่งผลงานที่ผู้คนทั้งประเทศจดจำได้ดีคือการพัฒนา เมืองสุพรรณบุรีให้เจริญ มีถนนหนทางที่สวยงามติดอันดับถนนที่ดีที่สุดสายหนึ่งในประเทศไทยย

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง