DMCR NEWS

รมว. ทส. ลงพื้นที่โครงการพัฒนาน้ำบาดาล บ่อน้ำพุโซดา จ.กาญจนบุรี

  • 23 เม.ย. 2564
  • 536
รมว. ทส. ลงพื้นที่โครงการพัฒนาน้ำบาดาล บ่อน้ำพุโซดา จ.กาญจนบุรี

          วันที่ 23 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศึกษา สำรวจและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับความลึกในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน (บ่อน้ำพุโซดา) โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้เยี่ยมชมบ่อน้ำพุโซดา ระบบผลิตน้ำแร่ พร้อมทั้งพบปะผู้นำชุมชน และประชาชน อีกทั้งยังมอบน้ำแร่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง