DMCR NEWS

รัฐมนตรี ทส. ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ “ไทยไปด้วยกัน” จ.สุพรรณบุรี และ จ.นครปฐม

  • 23 เม.ย. 2564
  • 1,144
รัฐมนตรี ทส. ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ “ไทยไปด้วยกัน” จ.สุพรรณบุรี และ จ.นครปฐม

          วันที่ 23 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามการจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด (จ.สุพรรณบุรี และจ.นครปฐม) ร่วมกับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในฐานะเลขานุการ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และผ่านระบบ Video Conference

          ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานดังกล่าว โดยขอให้ทั้ง 2 จังหวัดพิจารณาแผนงานโครงการที่สามารถทำได้จริง เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ และคุ้มค่ากับงบประมาณของแผ่นดิน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง