DMCR NEWS

ทช.ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

  • 18 พ.ค. 2564
  • 749
ทช.ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2564​  เวลา 09.00 น.​ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายโสภณ​ ทอง​ดี​ อธิบดี​กรมทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​  (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย​ เอก​ว​นา​กุล​ รองอธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ ​ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า​ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์​ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยมีพลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน​ เป็นประธานการประชุม​​ ในโอกาสนี้นายจตุพร​ บุรุษ​พัฒน์​ ปลัด​กระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ ได้เข้าร่วมหารือแนวทางดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ มีเป้าหมายปลูกป่าชายเลนภายใต้โครงการดังกล่าวในระยะที่ 2 ปี​ 2564​ จำนวน​ 10,000​ ไร่​ ขณะนี้ดำเนินการแล้ว​ จำนวน​ 7,244  ไร่​ คงเหลืออีกจำนวน​ 2,756  ไร่​ ท้ังนี้​ ที่ประชุม​ได้รับทราบผลการดำ​เนิน​งานที่ผ่านมา​และได้ติดตามแนะนำแนวทางการดำเนิน​งาน​เพื่อให้บรรลุตาม​วัตถุประสงค์​ของโครงการฯ ต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง