DMCR NEWS

กรมทะเล เดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูหญ้าทะเลและพะยูน จ.ตรัง

  • 27 พ.ค. 2564
  • 1,366
กรมทะเล เดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูหญ้าทะเลและพะยูน จ.ตรัง

         วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูหญ้าทะเลและพะยูนจังหวัดตรัง พ.ศ. 2564-2568 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. และผ่านระบบ VDO Conference ทั้งนี้ เนื่องจากหญ้าทะเลเสื่อมโทรม และพะยูนลดจำนวนลงเป็นอย่างมาก ที่ประชุมจึงได้หารือถึงผลการดำเนินการที่ผ่านมาและพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูหญ้าทะเลและพะยูนจังหวัดตรัง พ.ศ. 2564 - 2568 โดยมีการกำหนดแผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู ป้องกันและต่อยอดการอนุรักษ์หญ้าทะเลและพะยูนให้เกิดความสมบูรณ์และยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง