DMCR NEWS

กรม ทช. รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  • 27 พ.ค. 2564
  • 1,371
กรม ทช. รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 และ นายขยาย ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ได้มีการร่วมประชุมหารือถึงการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในอนาคตต่อไปด้วย

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง