DMCR NEWS

ทช. ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2564

  • 15 ก.ค. 2564
  • 1,261
ทช. ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2564

          วันนี้ (15 กรกฎาคม 2564) นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรมทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช. ทั้งนี้ เพื่อสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเร่งรัดแต่ละหน่วยงานให้ดำเนินงานโครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2564

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง