DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ลงพื้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.เกษตร ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ กรม ทช.

  • 15 ก.ค. 2564
  • 405
อธิบดี ทช. ลงพื้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.เกษตร ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ กรม ทช.

           วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีน Covid - 19 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้กำลังใจบุคลากร เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid – 19 ทั้งนี้ มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรม ทช. จากส่วนภูมิภาค เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca จำนวน 350 คน โดยมีดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้อีกด้วย

          โอกาสเดียวกันนี้กรมฯ ได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ท่านอธิบดีกรมฯ ยังได้มอบผลไม้ น้ำดื่ม และเครื่องดื่มผสมเกลื่อแร่แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่เข้ามารับบริการและหน่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง