DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมสู่การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

  • 21 ก.ค. 2564
  • 1,443
อธิบดี ทช. ติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมสู่การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

         วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนางสาวธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ VDO Conference จากศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) นายไชยภูมิ สิทธิวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน และนายปานศักดิ์ ซินพรมราช ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร ตลอดจนคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล พิธีการ สถานที่ นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลน และวิดีทัศน์ที่จะส่งเข้าประกวดในปีนี้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านบางลา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
          ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 23 ก.ค. 2564 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นอกจากนี้ กรมฯ ได้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดไว้ อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง