DMCR NEWS

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒

  • 13 ส.ค. 2564
  • 66
พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒

          "...เราอยู่กับแผ่นดินนี้มานาน แต่เราไม่ทะนุถนอมไม่อะไรเลย เราอยู่อย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย เช่น ในแม่น้ำ ลำคลอง พวกเราก็ทิ้งของเสีย แล้วเดี๋ยวนี้ทะเลกลายเป็นถังขยะ ทิ้งลงไปทำให้ของที่หายากอยู่แล้ว คือน้ำจืดก็เสียไป น้ำเน่า แม่น้ำเจ้าพระยาก็เน่าไปเยอะ และการเน่าของแม่น้ำเจ้าพระยาก็หมายถึงการสูญเสียสูญสิ้นพันธุ์ปลาต่างๆไปหลายสายพันธุ์ ซึ่งอันนี้น่าตกใจมาก เพราะว่าพวกเราก็รับประทานปลา ปลาดูจะเป็นอาหารที่ถูกที่สุดสำหรับคนยากคนจน เราก็ปล่อยให้ปลาสูญไปหลายสายพันธุ์แล้ว...."

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง