DMCR NEWS

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๕

  • 13 ส.ค. 2564
  • 68
พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๕

          "...ข้าพเจ้าอยากจะเล่าถึงเมื่อที่ข้าพเจ้าไปภาคเหนือคราวที่แล้ว ก็ไปจัดตั้งโครงการหมู่บ้านบ้านเล็กในป่าใหญ่ เพราะได้ไปเห็นว่าชาวไทยภูเขาตามพื้นที่ชายแดนต่างๆ โดยมากมักจะไม่มีที่ทำกินหรือว่าไม่มีบ้านพักก็เตร็ดเตร่ไปเรื่อย ข้าพเจ้าก็เลยขออนุญาตจากกรมป่าไม้ พื้นที่แต่ละแห่งที่เรียกว่ากลายเป็นไม่ใช่ป่าแล้วถูกตัดไปหมดแล้วนี่ ขอมาบ้างมาจัดตั้งหมู่บ้านโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เช่น ได้ตั้งขึ้นที่ดอยผ้าห่มปก อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็รับชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ที่จะมาอยู่ในบ้านนั้น แล้วเราก็จะสอนทุกอย่าง วิธีดำเนินชีวิตของเขาให้เขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพแล้วในที่สุดก็ให้เขาเป็นผู้ดูแลป่าไม้ด้วย ให้เป็นหูเป็นตาและการตั้งหมู่บ้านนี้ บางครั้งก็โชคดีกลายเป็นหมู่บ้าน หมู่บ้านชาวเขากลายเป็นหูเป็นตาในการขัดขวางเส้นทางของการค้ายาเสพติดด้วย คือเขาก็เป็นหูเป็นตาให้ และก็ยังตั้งที่บ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น จังหวัดพะเยา..."

          "...โดยมากชาวไทยภูเขาที่เขาอาสาข้าพเจ้าขึ้นไปอยู่ในหมู่บ้าน ก็จะมีความสามารถ แต่เขาจะต้องผ่านการสาบานว่าจะเลิกตัดไม้ทำลายป่าจะเลิกการล่าสัตว์ และทางกรมป่าไม้ก็ช่วยจัดสรรที่ดินที่ไม่มีป่าแล้วนั่นนะ ให้เขาอยู่และให้ครอบครัวละ ๒ ไร่ แล้วก็นักเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเข้าไปอยู่ด้วย ช่วยแนะนำชาวเขาเหล่านั้น แล้วก็นักเกษตรที่เก่งของกรมวิชาการเกษตร ก็จะไปช่วยทุกหน่วยได้ช่วยหมดก็ได้ ใช้พื้นที่ได้ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเราจะทดลองปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวที่ไม่เคยปลูกได้ ในเมืองไทยได้อยู่แห่งเดียวคือ ที่อ่างขาง คือ โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่างขางที่เชียงใหม่และก็ลองทดลองเลี้ยงสัตว์ที่ทนกับอากาศหนาวได้ เย็นได้..."

          “...เมื่อข้าพเจ้าไปอยู่ที่ภาคใต้ ประชาชนมาหาเองมาบอกว่าชาวประมงน้ำตื้นไม่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปจับปลา อาชีพเขาคือว่าจับปลาที่น้ำตื้น เขามาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีปลาที่จะให้จับแล้ว เพราะว่าหมดแล้ว ข้าพเจ้าปรึกษาผู้ที่มีความรู้ต่างๆ ที่ประชุมเสนอให้ลองทำปะการังเทียม ซึ่งห่างจากชายฝั่ง ๕ กิโลเมตร ระดับความลึกของน้ำราวๆ ๑๐-๑๕ เมตร ก็ได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการต่างๆ มาก เดี๋ยวนี้สามารถวางปะการังเทียมที่ชายฝั่งจังหวัดปัตตานีได้เป็นจำนวนมาก..."

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๕

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง