DMCR NEWS

กรม ทช. ต้อนรับเลขานุการกรมรับตำแหน่ง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

  • 13 ก.ย. 2564
  • 259
กรม ทช. ต้อนรับเลขานุการกรมรับตำแหน่ง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

          วันที่ 13 กันยายน 2564 นายวิชัย มณีเนตร เลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมสักการะพระพรหม ประจำศูนย์ราชการเฉลิมเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งเป็นวันแรก เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ด้านการปกป้อง คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ เลขานุการกรม ได้ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการทำงานแก่ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพราะสำนักงานเลขานุการกรมเปรียบเสมือนหน่วยงานที่เป็นหัวใจหลักขององค์กร รองรับงานบริการไม่ว่าจะกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ก็ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริสุทธิ์ ยุติธรรม ใช้หลักคุณธรรมนำชีวิตไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น เอื่อเฟื้อซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง