DMCR NEWS

ทช. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

  • 17 ก.ย. 2564
  • 754
ทช. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

        วันที่ 17 กันยายน 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ในการนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาวาระการประชุม และมอบหมายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปดำเนินการให้เรียบร้อยต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง