DMCR NEWS

พบแม่เต่าตนุวางไข่บริเวณชายหาดบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

  • 19 ก.ย. 2564
  • 153
พบแม่เต่าตนุวางไข่บริเวณชายหาดบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

         วันที่ 18 กันยายน 2564  เวลา 24.00 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านในไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ว่าชาวบ้านพบเต่าทะเลขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดบ่อดาน เจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบ ปรากฏว่าเป็นแม่เต่าตนุ กำลังคลานลงสู่ทะเล เจ้าหน้าที่จึงทำการวัดร่องรอยขนาดพายหน้ากว้าง 100 ซม. อกกว้าง 40 ซม. และทำการขุดจนพบไข่เต่าที่ระดับความลึก 68 ซม. วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไข่ได้ 3.8 ซม. พบว่าอยู่ในแนวที่น้ำทะเลท่วมถึงและบริเวณใกล้เคียงมีต้นไม้หนาแน่น  จึงทำการขุดย้ายไข่เต่าทั้งหมด จำนวน 42 ฟอง ไปฟักในคอกหลุมฟักไข่ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณดังกล่าว โดยแม่เต่าทะเลได้ขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา จึงประสานนักวิชาการจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามันตอนบน เพื่อทำการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ติดตามการพัฒนาการของไข่เต่าทะเล และร่วมเฝ้าระวังติดตาม ดูแลการฟักไข่ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและปลอดภัยต่อไป

ข้อมูล: สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง