DMCR NEWS

สทช.7 ปลูกทรัพยากรป่าชายเลนฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

  • 20 ก.ย. 2564
  • 823
สทช.7 ปลูกทรัพยากรป่าชายเลนฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

          วันที่ 20 กันยายน 2564  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (สทช.7) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล และเทศบาลเมืองสตูล รวม 40 คน  จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ป่า รักเขา ด้วยมือเราเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ บ้านหัวทาง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายอูมา ห๊ะยีมาเก๊ะ  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล เป็นประธาน  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯบรรยายให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน การรักษ์ป่า รักเขา ด้วยมือเรา เยาวชน  พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม บนเนื้อที่ 2 ไร่ ซึ่งเป็นการปลูกบำรุงในพื้นที่เดิม พันธุ์กล้าไม้ที่ปลูก ได้แก่ ต้นพังกาหัวสุม รวมทั้งสิ้นจำนวน  500 ต้น  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูลได้เรียนรู้ถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของผืนป่าที่จะต้องช่วยกันดูแลสร้างจิตสำนึกและรักษาให้ทรัพยากรป่าชายเลนคงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป

 

 

 

ข้อมูล:สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง