DMCR NEWS

"รมว.ทส." ตรวจเยี่ยมโครงการป่าในเมืองจ.ระยอง พร้อมชูพื้นที่โขดปอ เป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะครบวงจร

  • 15 ต.ค. 2564
  • 1,115
"รมว.ทส." ตรวจเยี่ยมโครงการป่าในเมืองจ.ระยอง พร้อมชูพื้นที่โขดปอ เป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะครบวงจร

          วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการป่าในเมือง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ร่วมให้การต้อนรับ ณ พื้นที่สวนสาธารณะโขดปอ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
          ในโอกาสนี้ รมว.ทส. เยี่ยมชมโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะครบวงจรแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นโครงการที่กรม ทช. ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ในการเร่งแก้ไขปัญหาขยะทั้งระบบ จากต้นทางจนถึงปลายทาง ควบคู่กับการใช้ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดอย่างเป็นระบบ จากนั้น ร่วมปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์ปลาตีน บริเวณพื้นที่สาธิตอนุรักษ์ปลาตีน พร้อมกับลงเรือฉลามขาว 111 เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการพัฒนาพื้นที่โครงการป่าในเมือง จ.ระยอง ตลอดจนตรวจติดตามการดำเนินการสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และการใช้นวัตกรรมทุ่นกักขยะบริเวณพื้นที่ป่าในเมืองอีกด้วย

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง