DMCR NEWS

"รองพรศรี" นำทีมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่เกาะลิบง จ.ตรัง

  • 20 ต.ค. 2564
  • 1,041
"รองพรศรี" นำทีมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่เกาะลิบง จ.ตรัง

         วันที่ 20 ตุลาคม 2564  ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง บริเวณเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยมีนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) และนายสันติ นิลวัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันมันตอนล่าง ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย
          ในการนี้ รองพรศรี และคณะเดินทางไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันมันตอนล่าง เพื่อรับฟังปัญหาจากการปฎิบัติหน้าที่ พร้อมกับให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง