DMCR NEWS

สทช.4 ร่วมกับ จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มธนาคารปูม้า

  • 10 พ.ย. 2564
  • 827
สทช.4 ร่วมกับ จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มธนาคารปูม้า

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สทช.4) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับนายศักดิ์ดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมงอำเภอท่าชนะ ประมงอำเภอไชยา และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มธนาคารปูม้า จำนวน 3 แห่ง เพื่อประกอบการขอรับงบประมาณในปี พ.ศ. 2566 ได้แก่ ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ ธนาคารปูม้าบ้านปากน้ำท่าม่วง อำเภอท่าชนะ และธนาคารปูม้าบ้านฝ่ายพรุ อำเภอไชยา โดยมีนายอำเภอท่าชนะ, นายอำเภอไชยา, นายปิยะ  แซ่เอีย ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายพรุ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ได้ชี้แจงถึงบทบาทและการสนับสนุนธนาคารปูม้า พร้อมภารกิจในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้นำท้องที่ โดยราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอบคุณกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ให้การแนะนำและสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้พิจารณางบประมาณ ในการช่วยเหลือกลุ่มธนาคารปูม้า ทั้ง 3 แห่ง เพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในระบบนิเวศน์ และยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญทางกลุ่มภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสร้างแนวคิดให้นักท่องเที่ยว และคนในชุมชน ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของทะเลไทยให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป

ข้อมูล: สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง