DMCR NEWS

ทช. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

  • 22 พ.ย. 2564
  • 849
ทช. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำ หลักสูตร "การดำน้ำเบื้องต้น" (Open water) รุ่นที่ 1 ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายวรพนจ์ ทรัพย์เกิด ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธาน ในการนี้ นางศรีสุดา เงินรุ่งเรือง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการทั่วไป กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยโครงการดังกล่าวนี้ได้เปิดรับสมัครอาสาสมัครนักดำน้ำที่มีความสนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับหน่วยงานกรมทรัพยากรทาทะเลและชายฝั่ง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และยังช่วยลดข้อจำกัดการขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพิ่มเครือข่ายการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ซึ่งโครงการนี้ได้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครนักดำน้ำให้มีความรู้เกี่ยวกับการดำน้ำเบื้องต้น และการดำน้ำลึก โดยแบ่งออกเป็นการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานใต้น้ำได้อย่างปลอดภัย อีกทั้ง โครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอีกด้วย

 

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง