DMCR NEWS

กรมทะเล ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

  • 23 พ.ย. 2564
  • 354
กรมทะเล ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อโครงการ มาตรการ ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมและเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2/2564 และ 3/2564 โดยมีนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานคณะทำงาน เป็นประธาน ในการนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          ที่ประชุมได้พิจารณาแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่ง บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ตำบลเพ อำเภอเมือง พื้นที่ชายฝั่งบริเวณวัดพลา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พื้นที่ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ระยะ 5) พื้นที่ชายฝั่งทะเล หมู่ 7 บ้านโฉลกหลา ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะ 2) พร้อมทั้งพิจารณาแบบฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่งชุมชนหาดวอนภา เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งแบบฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดทรายเทียม หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พื้นที่ชายฝั่งทะเล บ้านคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่ 2) พื้นที่หาดบางศิลา ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง