DMCR NEWS

ทช. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยท้องที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • 27 พ.ย. 2564
  • 1,979
ทช. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยท้องที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          เมื่อวานนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) เวลา 14.00 น. นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่เป้าหมายปลูกป่าชายเลนและพื้นที่แปลงเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนภายใต้โครงการ "ปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต" โดยได้ตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงโครงการติดตามความพร้อมพื้นที่เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนและพื้นที่ปลูกป่า ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) โดยมีนายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน อสทล. ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม
          โอกาสนี้ รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วย ผอ.สทช. 4 และคณะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านคลองท่าปูน หมู่ที่ 7 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งจัดยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่  ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง