DMCR NEWS

ทช. ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต บริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี

  • 27 พ.ย. 2564
  • 2,012
ทช. ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต บริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี

           วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.  นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายธีรพันธ์ พวงสุนทร ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายอุทัย เดชยศดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.สุราษฎร์ธานี นายสุมานพ แจ้งใจ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 ร่วมลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ดินเลนงอกใหม่บริเวณชายฝั่ง และหลังแนวปักไม้ไผ่สำหรับเป้าหมายปลูกป่าชายเลนภายใต้โครงการ "ปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต" บริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ในเบื้องต้นพบมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกป่าชายเลนในพื้นที่เลนงอกใหม่ บริเวณอ่าวบ้านดอนประมาณ 2,500  ไร่

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง