DMCR NEWS

กอท. ฝึกอบรมทักษะอาสาสมัครนักดำน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 20 ธ.ค. 2564
  • 692
กอท. ฝึกอบรมทักษะอาสาสมัครนักดำน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล(กอท.) โดยส่วนบริหารทั่วไป จัดฝึกอบรมดำน้ำ open water รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ2565 ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2564 โดยนายสถาพร บุตรดา ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดการอบรม และนายอุกกฤต สตภูมินทร์  ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้มอบนโยายและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าอบรมก่อนการฝึกปฏิบัติครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมดำน้ำเบื้องต้น เป็นการ เพิ่มศักยภาพการดำน้ำให้กับอาสาสมัครซึ่งจะสามารถช่วยปฏิบัติงานในภารกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน รวม 20 คน  และได้รับเกียรติจากนายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งมีผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 17 คน  ผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกอบรมครั้งนี้  นักดำน้ำจะสามารถช่วยปฏิบัติงานภารกิจใต้น้ำของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การจัดอบรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 มีการตรวจ ATK ก่อนอบรมและเสร็จสิ้นการอบรม ซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นไม่มีผู้ใดติดเชื้อโควิด

 

 

 

ข้อมูลจาก: ส่วนบริหารทั่วไป กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง