DMCR NEWS

“กรม ทช.” ร่วมกับ “บริษัท GC” หารือแนวทางการทำงานร่วมกันในการปลูกและดูแลป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต

  • 13 ม.ค. 2565
  • 218
“กรม ทช.” ร่วมกับ  “บริษัท  GC” หารือแนวทางการทำงานร่วมกันในการปลูกและดูแลป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต

      วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ให้การต้อนรับคุณณศิภัสร์ จิระโอฬารวิชญ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) และคณะ ในโอกาสเข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการปลูกและดูแลป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงาน และการแบ่งปันกรณีดำเนินโครงการในพื้นที่ของภาครัฐ ทั้งนี้ บริษัท GC พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต และประสานพลังความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง